MÁTE ZE STRÁNEK NĚJAKÝ UŽITEK?
SDĚLTE TUTO ADRESU I SVÝM ZNÁMÝM!

REALITNÍ PORADNA - nemovitosti, pozemky

23. prosince 2012 v 23:45 |  Rady

1. SPLÁTKU HYPOTÉKY NEPLATÍTE!


========================

PENIZE.CZ:

http://www.penize.cz/193918-realitni-poradna - internetová poradna pro zaregistrované

-------------------------

KATASTR NEMOVITOSTÍ:

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ - vlastníci nemovitostí a pozemků podle adresy

http://www.hlidamsikatastr.cz/ - aplikace hlásí změny v katastru

--------------------------

PORTÁL SVJ - Společenství vlastníků jednotek (byty ve společném vchodě):

http://www.portalsvj.cz/zakony/ - legislativa týkající se bydlení

--------------------------
--------------------------

PRONÁJEM:

Klidně si na pronajmutí své nemovitosti najděte i např. důchodce, který na to nemá, pokud je ta výhoda, že se s ním třeba dlouhodobě osobně znáte - když bude mít nájemní smlouvu, dostane na to sociální dávku Příspěvek na bydlení, pokud bude v hmotné nouzi, tak i doplatek na bydlení - stačí si zažádat.

--------------------------
--------------------------

NÁKUP/PRODEJ:

ZÁKONNÁ POVINNOST:

http://www.mpo-enex.cz/experti/ - seznam certifikovaných expertů

- při prodeji domu či bytu a také při pronájmu celé budovy (už v okamžiku inzerce!) musíte vlastnit PENB = Průkaz energetické náročnosti budovy, jinak hrozí pokuta 50 (byt) až 100 (dům) tisíc Kč!
- PENB může zpracovávat pouze Energetický specialista vedený v seznamu Ministerstva průmyslu a obchodu, platí 10 let
- u bytů lze PENB nahradit vyúčtováním za 3 poslední roky
- PENB u bytových domů nechává zpracovat SVJ za celý dům, platí to pak pro všechny byty
- PENB nemusí mít rekreační objekty ani budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 50 m2

------------------------

KDYŽ UŽ, TAK KOUPIT V OBLASTI, KAM ITESCO VOZÍ NÁKUP :-)

HLAVNĚ NEKUPOVAT V POVODŇOVÉ OBLASTI! :-)
http://cap.cz/ - dejte vyhledávat: povodňové mapy
- povodňové mapy od České asociace pojišťoven (ČAP)

ROZHODNĚ ANI V ROMSKÉM GHETTU TO NEBUDE TO PRAVÉ (ačkoli prodávané byty zde mohou být vábivě levné :-)):
- klikněte na daný kraj a dále na město a uvidíte přesné umístění romských ghett - např. panelové sídliště kolem ulic Jarní a Zimní v Jihlavě

TAKÉ OBLASTEM S FIRMAMI, KTERÉ ZNEČIŠŤUJÍ OKOLÍ NEBEZPEČNÝMI LÁTKAMI SE VYHNĚTE, ZEJMÉNA ZNEČIŠŤOVATELÉ OVZDUŠÍ (spalovny, výrobní podniky, ...) PŘÍMO OVLIVŇUJÍ VAŠE ZDRAVÍ I ŽIVOT:
- IRZ (Integrovaný registr znečišťování) - provozuje Ministerstvo životního prostředí ČR - data sbírá prostřednictvím České informační agentury životního prostředí CENIA
- v sekci Lokalita zaklikněte Okres a vyberte ten svůj
- životu nebezpečné jsou např. rakovinotvorné látky jako formaldehyd z jihlavského dřevozpracujícího podniku Kronospan v průmyslové zóně v městské části Bedřichov!!! V Jihlavě je dále spalovna nebezpečných odpadů v areálu Motorpalu v městské části Staré Hory, dále je zde spalovna kalů v areálu Čistírny odpadních vod v městské části Hruškové Dvory.
- ze školního atlasu zjistíte umístění Čistíren odpadních vod - v létě často zavání do okolí po výkalech!

https://www.sfzp.cz/soubor-ke-stazeni/53/15916-oedn_vyzva_4_priloha_4_seznam_20141119.pdf - seznam míst v ČR, kde je ovzduší tak špatné, že ministerstvo dotuje ozdravné pobyty dětí z těchto oblastí

https://www.sfzp.cz/soubor-ke-stazeni/53/15910-oedn_vyzva_4_priloha_5_seznam_20141119.pdf - seznam míst v ČR, kde je tak zdravé ovzduší, že tam Ministerstvo životního prostředí dotuje ozdravné pobyty dětí
https://www.sfzp.cz/soubor-ke-stazeni/53/15912-oedn_vyzva_4_priloha_5_mapa_20141119.png - na mapě - pozor - ve vyšších nadmořských výškách je zase větší intenzita slunečního záření, hlavně nebezpečného UVB - každých 300 m n. m. roste o 4% - nebezpečí pro kůži a oči


ANI V OBLASTI S VYSOKÝM VÝSKYTEM RADONU TO NENÍ IDEÁLNÍ:
- plyn radon nepoznáte, jedině si ho nechat změřit, vzniká radioaktivní přeměnou uranu - největší výskyt je v žulových horninách, způsobuje rakovinu plic, vyskytuje se v domech a bytech - stavby tlačí na podloží - minimalizace rizika znamená odizolovat základy stavby a hodně
větrat
Pronajímatel bytu má podle Atomového zákona dokonce povinnost informovat nájemce o zvýšené koncentraci radonu.

TIP:
Od roku 2010 běží Radonový program ČR 2010 až 2019 - Akční plán, schválený Usnesením vlády ČR č. 594/2009, jehož koordinátorem je Státní úřad pro jadernou bezpečnost:
- nechte si množství radonu státem zdarma změřit a vyhodnotit - poštou pošlou 2 krabičky - buď kdykoli na rok, což je objektivnější nebo na 2 měsíce v topné sezóně od prvního září do konce března, jednu dát do koupelny, druhou do kuchyně: http://www.radonovyprogram.cz/radonovyprogram/images/clanky/mereniradonu.pdf
- o krabičky žádat: dana.hladikova@suro.cz (pošle k vyplnění formulář o trvalém bydlišti, kde se bude měřit, originál formuláře stačí vrátit až s krabičkami po měření - při vracení platíte poštovné, obratem stačí poslat e-mailem jeho kopii v příloze)
- Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Státní ústav radiační ochrany - radon@suro.cz, Magistrát hl. m. Prahy, Krajské úřady
- Koncentrace radonu se vyjadřuje v jednotkách Bq/m3 (Becquerel na krychlový metr). Když je výsledek menší než 200, můžeme riziko z radonu zanedbat - dle ČR. Ale v USA je normální stav pouze do 148. V ČR do 200 u novostaveb a do 400 u ostatních staveb je riziko přijatelné, nad 200 u novostaveb a nad 400 u ostatních staveb zvýšené, tj. je třeba to řešit izolací podlahy proti radonu a nad 1000 je riziko nepřijatelné.
- Pokud je v bytě více než 1000 Bq/m3, tak na provedení ozdravných opatření při takto vysokých hodnotách stát poskytuje za stanovených podmínek finanční dotaci až do výše 150 tis. Kč na jeden byt - třeba výměnu podlah, hliníkovou fólii pod podlahy, přestavbu nebo zateplování, ke zlepšení izolace. O poskytnutí dotace je třeba písemně požádat Ministerstvo financí prostřednictvím Krajského úřadu. Žádosti přijímá průběžně během roku Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací Krajského úřadu. Státní dotaci je možné obdržet teprve po provedení ozdravných opatření a následné kontrole jejich účinnosti - kontrolní měření radonu.

Radon škodí i ve vodě (zde už je ale měření na komerční bázi - ne bezplatně):
Pokud je koncentrace radonu ve vodě vyšší než mezní hodnota 300 Bq/l (Bequerel na litr), nesmí se voda dodávat pro veřejné zásobování. Majitelé veřejných vodovodů, kde koncentrace radonu převyšuje mezní hodnotu, mohou požádat o státní dotaci na ozdravná opatření.

V KRASOVÝCH OBLASTECH S VÁPENCOVÝM PODLOŽÍM ZASE HROZÍ PROPADÁNÍ ZEMĚ:
Nejznámější je Moravský kras od brněnské Líšně na sever po Boskovice a Český kras od Prahy přes Karlštejn po Beroun - pro přehled všech oblastí dejte na googlu vyhledávat: Jeskyně v Česku Wikipedie:
https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Jeskyn%C4%9B_v_%C4%8Cesku

-------------------------

PŘI PRODEJI ZAČÍT RADĚJI VYŠŠÍ CENOU, SMLOUVAT DOLŮ SE DÁ VŽDYCKY, NAHORU NIKDY!
Cenové mapy pro orientaci:

http://cenovamapa.gekonsro.cz/# - bezplatná, ceny za m2 odlišené barevnou škálou oblastí

https://www.cenovamapa.org/Default.aspx?menu=Home&culture=cze - přesná cena dle smlouvy z katastru na přesné adrese, za kterou skutečně bylo prodáno, ale za poplatek 99 Kč za 1 zjištěnou cenu
- ale zachyceny jsou transakce až od 1. 12. 2013 a pouze v osobním vlastnictví a pouze v Praze a v krajských městech a ve středočeských městech Benešov, Beroun, Kladno a Mladá Boleslav.

-------------------------

PŘI PRODEJI NEMOVITOSTI S HYPOTÉKOU MIMO DOBU KONCE FIXACE ÚROKOVÉ SAZBY:

Neplaťte zbytečně pokutu bance za předčasné splacení hypotečního úvěru mimo stanovený termín, stačí se domluvit s kupujícím, že si vezme hypotéku od té samé banky (třeba nadsaďte cenu a za splnění tohoto mu nabídněte drobnou slevu) - bance pak vysvětlete, že o úvěr a svoje úroky nepřijde, jen se změní osoba klienta, naopak na tom ještě většinou vydělá, protože určitě chytře prodáváte za víc než jste koupili a nový kupující může mít hypotéku třeba na celou částku, takže se jede od začátku, zatímco vy jste už třeba měli část splacenou.

Řešení nově od února 2015 nabízí Air bank:
U nové hypotéky Air Bank si klienti můžou kdykoli zvyšovat či snižovat měsíční splátku v průběhu fixace a stejně tak ji můžou během fixace předčasně splatit. Banka jim za to nebude účtovat poplatek. Air Bank zatím svou hypotéku prodává jen klientům, kteří ji už mají v jiné bance a budou ji chtít k ní převést v rámci refinancování.

-------------------------

RADĚJI VŠE BEZ PROSTŘEDNÍKŮ - NEUMÍ TOHO O MOC VÍC NEŽ ZVLÁDNETE SAMI, JEN VÁS PŘIPRAVÍ O PENÍZE!!!

TIP:


Zkuste to bez služeb realitních kanceláří, aby se vám nestalo jako mně, že vám dají podepsat exkluzivní smlouvu (tj., že to nesmíte prodávat přes někoho jiného než přes ně), pak podhodnotí cenu, aby rychle prodali, vyvěsí inzerát, druhý den přivedou kupce a za ty dva dny práce dostanou vašich třeba 100 tis. Kč provizi!
Smlouvu zvládnete napsat i sami, jestli prodáváte, museli jste dříve koupit, udělejte smlouvu tedy podle té původní, stačí změnit konkrétní data, pokuty při neplnění podmínek druhou stranou si sjednejte libovolně, od toho je to smlouva, že co si tam vzájemně domluvíte, to tam máte.

POZOR!

Nepoužívejte úschovu peněz u notáře, advokáta, realitky apod., domluvte se opět raději přímo, lehce se vám u nás v dnešní době stane, že notář peníze rozfofruje a už ho neuvidíte, to je realita (i vlastní zkušenost).
Pokud přesto i za cenu dalších nákladů chcete mít přece jen nějak kryt ten časový nesoulad mezi nabytím peněz na jedné straně a nabytím nemovitosti na straně druhé (návrh na vklad může katastr zamítnout nebo žádat doplnění či opravy i opakovaně), pak nejméně riziková je úschova bankovní - tzv. vázaný účet:

-------------------------------

DANĚ:

- DPH u novostaveb kupovaných od developera - pokud se zvýší do podpisu smlouvy, připočítají vám to!

A teď se nelekněte - dvě daně za jeden obchodní akt (ne, není to vtip, to je jen Česká republika, buďme rádi, že nemáme ještě třeba daň z oken :-)):

- daň Z PŘEVODU nemovitostí (platí prodávající, ručí kupující - nově má platit jen kupující)

- daň Z PŘÍJMŮ (platí prodávající) - pokud prodává dříve než si tam odbydlel 2 roky bezprostředně před prodejem
a) tj. raději tam ty 2 roky vydržet, aby to bylo od daně z příjmů OSVOBOZENO!!!
b) i bez splnění výše uvedené lhůty je ale osvobozena ta část kupní ceny, kterou použijete na nákup jiného trvalého bydliště, ALE:

Nedejte se zmást zněním zákona č. 586/1992 Sb. § 4 odst. 1, písmeno a) kdy autor nepochopil význam slov, která v něm použil:
- píše se tam, že je to osvobozeno "použije-li získané prostředky na uspokojení bytové potřeby":
- logicky by to bylo od slova zisk, tj. podle účetnictví příjmy (kupní cena prodaného) mínus výdaje (za co jste to původně koupili) a teprve rozdíl použít na nové bydlení - ovšem není tomu tak! (i když pracovník Finančního úřadu vám tuto verzi do očí klidně potvrdí! - nemá zákonnou povinnost radit, takže se na to nemůžete odvolávat)
- autor slovem "získané" myslel význam "přijaté" - čili od slova příjem - celou kupní cenu prodaného - pokud ji nepoužijete celou na novou nemovitost, zbytek daníte (i když byla třeba celá prodaná nemovitost na hypotéku a přijatá částka šla téměř celá na její splacení rovnou od kupujícího na účet bance, takže jste ji prakticky ani nepřijali! - to je taková vtipná podpora bydlení v Čechách)

...pokud budete chápat co čtete logicky podle etymologie a účetnictví, FÚ se vám přihlásí - schválně až za tři roky těsně před vypršením promlčecí lhůty, aby vám mohl napočítat co nejvyšší úroky z prodlení (až desítky tisíc) - a nezastane se vás ani ombudsman (asi mu taky čeština nikdy moc nešla) ...možná by se ČR měla přejmenovat na Kocourkov .-)

-------------------------------
-------------------------------

DALŠÍ UŽITEČNÉ INFORMACE - VIZ ČLÁNKY:


-------------------------------------------------
-------------------------------------------------

TIP:

Vyberte si PENÍZE ZDARMA - 300 Kč i víc zdarma ihned a další za doporučení:

150 KČ OD EQUA BANK - za založení běžného účtu na kód - výdělek neomezen A VÝBĚRY KARTOU ZDARMA ZE VŠECH BANKOMATŮ VŠECH BANK V ČR!!!
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.