MÁTE ZE STRÁNEK NĚJAKÝ UŽITEK?
SDĚLTE TUTO ADRESU I SVÝM ZNÁMÝM!

NOUZE, KATASTROFY - humanitární organizace

19. prosince 2012 v 0:43 |  Hmotná

NOUZE:

Prioritami jsou hned po uspokojení okamžitých potřeb (nasycení, hygiena, ošacení, lékařská pomoc) také bydlení nebo alespoň ubytování a práce pro ty, kteří jsou schopni pracovat.

----------------------------

http://www.mpsv.cz/cs/18823 - FEAD - Fond evropské pomoci nejchudším osobám - zejména lidem v hmotné nouzi, kteří jsou zároveň:
- rodina či neúplná rodina s dětmi
- osamělí senioři
- dlouhodobě nezaměstnaní
- lidé bez domova nebo ohrožení ztrátou bydlení (bydlící v provizorních podmínkách, azylových domech atd.)

- od r. 2016 se bude skrz neziskové organizace rozdávat zdarma osobám v hmotné nouzi toto zboží:
potraviny a další zboží základní potřeby: hygienické potřeby pro zajištění osobní hygieny, zdravotnické potřeby pro základní ošetření (nikoliv léky), ošacení, obuv, deky a spací pytle a základní kuchyňské vybavení pro přípravu, zpracování a podávání potravin, školní potřeby, základní novorozenecké a kojenecké vybavení, základní sanitační prostředky
- peníze z Evropské unie jsou na roky 2014 - 2020

Podrobné informace o operačním programu budou zveřejněny po jeho schválení r. 2015.

Pro více informací kontaktujte:

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Odbor ostatních fondů EU, oddělení FEAD
Kartouzská 4, 150 99 Praha 5

telefon: 221 923 932; 221 923 997
e-mail: pavel.trousil@mpsv.cz
nebo e-mail: oppmp@mpsv.cz

-----------------------------

A) Potraviny:2) Česká federace potravinových bank (banky jsou občanská sdružení):

A) POTRAVINOVÉ BANKY:

http://www.potravinovabanka.cz - Praha, Ostrava, Liberec, Ústí nad Labem, Plzeň - cílem je potravinová banka v každém kraji, každá rozděluje jen pro svůj kraj

http://jihlava.idnes.cz/na-vysocine-vznika-potravinova-banka-dwo-/jihlava-zpravy.aspx?c=A130925_1981230_jihlava-zpravy_mv - Vysočina: hata.ops@seznam.cz, tel. 777736067 - paní Iveta Vrbová - stacionar.petrklic@seznam.cz, zakladateli sdružení Potravinová banka Vysočina (r. 2013) jsou Oblastní charita Havlíčkův Brod - http://hb.charita.cz/, Obecně prospěšná společnost Háta a Nadace Jindřicha a Ičky Waldesových, sklad je v Ledči nad Sázavou

- potravinové banky rozdělují sesbírané výrobky jedině mezi místní neziskové a sociální organizace
- pomoc je prováděná těmito organizacemi různými způsoby: stravováním v jídelnách, balíčky, sociálními obchody

B) NÁRODNÍ POTRAVINOVÁ SBÍRKA 1 DEN V ROCE:

O pomoc se hlaste v jakékoli tíživé životní situaci, jsou to dary od veřejnosti, ne peníze od státu, takže nejde o formální splnění nároku např. na dávky hmotné nouze, ale pokud jste třeba i matka s dětmi, které manžel odmítne dát zrovna peníze na jídlo apod.!!!

Koncem listopadu se koná každý rok od r. 2013 (16. 11.) Národní potravinová sbírka ve spolupráci s Armádou spásy a Byznysem pro společnost (v tomto termínu probíhají sbírky i jinde v Evropě, a to už delší dobu - Francie, Itálie, Španělsko, Velká Británie, Maďarsko, Polsko a další):

http://dchb.charita.cz/clanky/chcete-darovat-potraviny-pro-potrebne/ - Diecézní charita Brno pořádá sbírku r. 2013 v obchodech v Jihlavě, Brně, Znojmě a Třebíči:

V Jihlavě r. 2013:
- v City parku Charita Jihlava - distribuuje potraviny sociálním zařízením, které je dají svým klientům a dále je rozdává přímo jednotlivcům z veřejnosti oproti předložení potvrzení o přiznání dávek hmotné nouze (na sociálce vám vydají to samé potvrzení, co vám vydávali pro lékaře pro neplacení regulačních poplatků): http://jihlava.charita.cz/ - potraviny předává mluvčí jihlavské charity Mgr. Radka Běhalová, asistentka pro PR a pastoraci - radka.behalova@jihlava.charita.cz, mobil: 731 766 036, cca 2 těžší tašky (8 kg) předem odsouhlasených druhů potravin pro jednotlivce, dají přímo i s taškami oproti podpisu o převzetí s uvedením jména, příjmení a adresy, v sídle Charity Jakubské nám. 2 (u kostela sv. Jakuba), vyzvedává se připravené po objednání dle domluvy - v pondělí 18. 11. 2013 do 14 h (mimo poledne - mezi 11,30 h a 13 h) nebo v úterý 19. 11. dopoledne mezi 8 - 11,30 h, na výběr jsou tyto druhy potravin:
◾Konzervy všeho druhu (paštiky, rybí a masové konzervy, hotová jídla apod.)
◾Polévky všeho druhu (sáčkové, čínské, do hrnečku apod.)
◾Trvanlivé uzeniny
◾Luštěniny
◾Těstoviny
◾Rýže
◾Olej
◾Mouka
◾Cukr
◾Krupička
◾Kompoty
◾Džemy
◾Sirupy
◾Čaje
◾Piškoty
◾Cereálie
◾Cukrovinky pro děti
◾Nápoje v obalech tetrapak (mléko, džusy apod.)

- v Tescu Jihlava sbírku zajišťuje jiná organizace

V Jihlavě r. 2014 (22. 11.):
- sbírku už nepořádá Charita jako vloni, ale SKP (Středisko křesťanské pomoci) Azylový dům pro muže, info@nadejeprozivot.cz, tel. 777 322 758 - http://nadejeprozivot.cz/hledam-pomoc/kde-nas-najdete/
- výdej na adrese Čajkovského 9 od 4. 12. po 13 h a kdykoli poté - potvrzení o hmotné nouzi s sebou, jen ho slečna na vrátnici zkontroluje a napíše si do PC vaše jméno a příjmení, obsahem daru jsou trvanlivé potraviny od mouky, cukru, přes piškoty, po rýži, konzervy, sušenky, luštěniny, atd. - sami si s pracovnicí recepce ve skladu na místě vyberete. Povolený objem je cca 5 kg na osobu na měsíc - spočítá se na místě dle hmotnosti vybraného zboží na obalu, vychází to tak na jednu igelitku objemem, nejvýhodnější je brát věci nejlehčí a zároveň nejdražší, ryby v konzervě, cukrovinky, piškoty.
- stálým klientům Charity bude vydávat přímo Charita, která od SKP dostane příděl

V Jihlavě r. 2015 (21. 11.):
- výdej je opět jako vloni na adrese Čajkovského 9 - nejdřív musíte přinést potvrzení od sociálky o hmotné nouzi do kanceláře Žižkova 2076/108 (vchod z boku budovy) - nechte jim tel. či email, dají vědět, kdy začnou vydávat (asi tak týden až dva po sbírce to nejprve zpracovávají) - info podá:
Milada Fousková
---------------------------------
SKP - Naděje pro život Jihlava
Žižkova 2076/108, 586 01 Jihlava
IČ 70876339, tel.: 777 322 758
- letos mají předem nabalené igelitky základních potravin - čaj, 2 polévky v sáčku, rýže, těstoviny, cukr, každý měsíc máte nárok na jednu igelitku, mají v nich namíchané i zboží s prošlou minimální trvanlivostí z loňské sbírky, konkrétně 2 kg hladké mouky půl roku prošlé v každé igelitce - přitom když ji vloni přijali, prošlá ještě nebyla - mohli ji klidně stihnout rozdat než projde - TAKŽE SI TAM CHOĎTE KAŽDÝ MĚSÍC KAŽDÝ KDO MÁ DÁVKY HMOTNÉ NOUZE, vybírá se každý rok více a více a nestíhají to rozdávat, ať se to nakonec nevyhodí, např. tam mají i takové poklady jako 3 roky prošlou čočku a 4 roky prošlé fazole!!! Vůbec nechápu, že to ihned nerozdají a suší si to tam, pokud není komu to rozdávat, tak proč se sbírka koná???! Navíc porušují platné právní předpisy - prošlé zboží nemají označené jako prošlé a příjemce nijak na toto neupozorní - je to namícháno mezi neprošlým, když se člověk ozve, že prošlé nechce, tak mu to do té váhy limitu daru 5 kg na měsíc za nic jiného nevymění, že prý kdo je v nouzi, musí vzít i prošlé, nevymění ani obsah, např. každý dostane 2 kg hladké mouky, i kdyby nevěděl co s ní - neuměl péct, tomu se říká důstojná, ochotná a cílená pomoc, na tohle dárci v obchodech nakupují!

VYPADÁ TO PAK, ŽE JE TO AKCE JEN NA TRŽBY VELKÝCH OBCHODŮ, I KDYBY SE TO PAK MĚLO VYHODIT, REKLAMA NA SBÍRÁNÍ OBROVSKÁ, NA ROZDÁVÁNÍ NULOVÁ, VEŘEJNOST VŮBEC NENÍ INFORMOVÁNA ŽÁDNÝM KANÁLEM, KAM A ZA JAKÝCH PODMÍNEK SI PRO TO MŮŽE DOJÍT, JAK HLÁSAJÍ, ŽE I CHUDÍ DŮCHODCI, OVŠEM KDO JE INFORMUJE??? ZJISTIT KONKRÉTNÍ PODMÍNKY JE TAK TROCHU DETEKTIVKA, NENÍ VIDĚT NA VEŘEJNOSTI ŽÁDNÝ ZÁJEM TO ROZDAT!!! Divím se, že ani dárcům z řad veřejnosti toto nevadí a nikoho to nezajímá, kdyby raději každý nakoupil chudé rodině s dětmi nebo důchodci ve svém okolí, měl by jistotu, že někomu pomohl a nakoupil mu to, co člověk skutečně využije, než anonymní sbírka, kde to pak leží ve skladech, až tomu projde expirace a kde člověk nemá možnost vybrat si, co využije, to je naprosté ignorantství být takovým dárcem a o nic se nezajímat! Takovou pomocí dárci pomáhají akorát k vyšším ziskům velkým obchodům, ti to dobře vymysleli, účinná reklama.

(každý rok je třeba se informovat, kdo v kterém městě sbírku pořádá)

3) Charita ČR:
- jídelny
- sociální obchody jen pro chudé - v zahraničí běžné, budou i v ČR? Zboží těsně před expirací by Charita dostala zdarma od velkých řetězců.

4) Církev Ježíše Krista svatých posledních dnů (Mormoni):
- pro členy církve jídlo v nouzi zdarma, na oplátku dostanete zadanou práci, která odpovídá vašim schopnostem
POZOR! Jde o sektu, tedy klasika - na začátku vás budou tzv. bombardovat láskou, málokdo má v životě dostatek v uspokojení všech svých citových potřeb, takže neskočit na to (ovšem - to se pak nestanete členem a nemáte na tuto pomoc nárok :-) - jedině být členem jen když máte nouzi a až ji mít přestanete, tak ty milované bratry opustit .-)), později totiž dají znát, že láska není bezpodmínečná - sekty si dělají nárok kontrolovat a řídit celý váš život včetně veškerého volného času, poté, co získají vaši duši, chtějí vaši bezplatnou práci, peníze i majetek (z toho žije vedení sekt a ne zrovna skromně)
... např. herec Tomáš Krejčíř odešel ze sekty, ke které ho přivedl kamarád z Ameriky (odtud sekta pochází) poté, co se dostal do vysokého vedení, zjistil nekalé praktiky a sekta ho připravila o více než milion Kč! Takže svoje já hledejte raději sami s vlastním kritickým myšlením a rozumem a nečekejte, že vám někdo v životě dá v něčem nějakou jistotu a jen tak z ničeho nic plné uspokojení citových potřeb, vždy to má háček .-)

------------------------------

B) Oblečení:

1) Second handy - hrabárny - oblečení, obuv, kabelky, deštníky, doplňky, bižuterie, kosmetika, drogerie:
- např. kamenné obchody - Jihlava - 9 Kč za kus: http://hrabarna.wz.cz/ nebo sekáč kousek od Hlavního vlakového nádraží 10-20 Kč za kus, v Boskovicích mají také sekáče po 10,-/ks
- second hand se dá sehnat i zdarma na inzerátech na internetu- např. Annonce nebo https://www.votocvohoz.cz - hledat slova "daruji" nebo "za poštovné" ve fóru nebo značku dárečku v katalogu - pokud najdete inzerujícího ve vašem městě, tak při osobním předání neplatíte ani to poštovné

2) Oblečení, obuv, lůžkoviny, nádobí, látky od 1 m2 - Diakonie Broumov - Královéhradecký kraj a Praha:
http://www.diakoniebroumov.org/Ubytovaci-sluzby.html - ubytování Broumov a Úpice (jen pro osoby bez přístřeší, za 2500 Kč měsíčně)

3) Oblečení, obuv, lůžkoviny, prostěradla, utěrky, ručníky, záclony, sportovní a školní potřeby - sociální šatníky Charity ČR zdarma! nebo charitní bazary levně, sociální šatník Adry - např.:

Praha:

Morava - Blansko:

Vysočina:

- http://jihlava.charita.cz/sber-osaceni/ - Jihlava - informaci o možnosti poskytnutí ošacení - zdarma jako sociální pomoc - podá Kontaktní pracoviště Úřadu práce Jihlava - hmotná nouze - vedoucí Karla Punčochářová - karla.puncocharova@ji.mpsv.cz - každá osoba pobírající dávky hmotné nouze má nárok na poukaz od sociálky na tři kusy textilu (i pro každé své dítě) zdarma - odběr s poukazem, který vám vydalo oddělení hmotné nouze na sociálce, v provozovně šatníku na adrese: Žižkova 109
Přijít si může každý, kdo dostane poukaz na výdej šatstva a vše má zdarma, oblečení je tam pěkně vyskládáno v otevřených policích.
Informace podá:
Ing. Petr Tesař
Koordinátor sběru šatstva
Diecézní charita Brno - Oblastní charita Jihlava
Jakubské náměstí 2, 586 01 Jihlava
Tel. +420 736 238 119

- http://jihlava.charita.cz/domovinkadacice/#Satnik - Dačice - Domovinka - telefon šatník: 732 941 737, telefon na vedoucí služby: 736 523 633, pondělí - pátek 7.30 - 12 hodin, každou první středu v měsíci do 17 h,i přikrývky, polštáře, deky, spací pytle, kabelky, látky, ubrusy, domácí spotřebiče, nádobí, knihy, časopisy

Havířov, Karviná:

... další města viz Vyhledávání:
- http://www.charita.cz/cinnost-v-cr/sluzby/ - Typ služby: Sociální šatník

------------------------------

C) Ubytování:


NADĚJE:

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRAHA:
http://www.csspraha.cz/sluzby-prechodne-ubytovani - např. ubytování na Vltavě - loď Hermes

CHARITA ČESKÁ REPUBLIKA:
- např. noclehárny:
- nebo Půjčovny kompenzačních pomůcek (ve Vyhledávání - Typ služby)

AZYLOVÉ DOMY:
- zvlášť bývají pro ženy samotné i s dětmi - viz KRIZOVÉ PORADENSTVÍ - tel., net, osobně, azyl. dům (i pro samotné děti)
- zvlášť pro muže - např. v Jihlavě Čajkovského 9, tel. 567 307 907 - ubytování do 7 dnů za 20 Kč/noc, ubytování do 6 měsíců za 100 Kč/noc.

-------------------------------

D) Práce jako sociální služba - občanské sdružení - prodej časopisu Nový Prostor:

- od 16-ti let
- polovina ceny jde prodejci

Řeznická 14/656
110 00 Praha 1
Tel.: 222 233 309, 223 019 661
Pražské denní centrum NP funguje od roku 2000, v současnosti má kapacitu 90 uživatelů. Pracují zde 2 sociální pracovníci a 1 administrativní pracovník.

http://www.novyprostor.cz/o-projektu-oplzz.html - Brno - i PC a vzdělávání:
Příční 111/4
602 00 Brno
Tel.: 545 217 297
Počítačové pracoviště s připojením na internet je uživatelům zdarma k dispozici v otvírací době denního centra. Podle personálních možností organizujeme počítačové kurzy pro zájemce z řad našich uživatelů.

Další města - ve spolupráci s partnerskými organizacemi:
- Hradec Králové, České Budějovice, Plzeň, Pardubice, Olomouc, Znojmo, Třinec:

-----------------------------------------

PRAGULIC - sociální podnik zaměstnávající bezdomovce jako průvodce, kteří vám na prohlídce městem ukážou konkrétně, jak se žije bezdomovcům:

http://pragulic.cz/o-projektu/ - Praha, Olomouc, České Budějovice
pragulic@pragulic.cz
Národní 417/35, Praha 1
tel. 725 314 930

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI:

Poskytování humanitární pomoci při katastrofách, válkách a jiných mimořádných situacích:

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV ČR:
http://www.sshr.cz/pro-verejnou-spravu/pouziti_statnich_hmotnych_rezerv_za_krizovych_stavu/Stranky/poskytnuti_shr_za_krizovych_stavu.aspx - tuny konzerv, sušených a jiných dlouhodobě skladovatelných potravin jsou průběžně udržovány a obměňovány, jejich přidělení fyzickým osobám vážně postiženým krizovou situací zajišťuje hejtman nebo starosta obce s rozšířenou působností, vydané zásoby pro humanitární pomoc se neuhrazují, ani nevracejí

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ:

ADRA:

-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------

DALŠÍ UŽITEČNÉ ODKAZY:


- KRIZOVÉ PORADENSTVÍ - tel., net, osobně, azyl. dům - i jak celosvětově hledat osoby

-------------------------------------------------
-------------------------------------------------

TIP:

Vyberte si PENÍZE ZDARMA - 300 Kč i víc zdarma ihned a další za doporučení:

150 KČ OD EQUA BANK - za založení běžného účtu na kód - výdělek neomezen A VÝBĚRY KARTOU ZDARMA ZE VŠECH BANKOMATŮ VŠECH BANK V ČR!!!

 


Komentáře

1 zadarmomat zadarmomat | 30. června 2016 v 8:44 | Reagovat

na základních školách www.obedyprodeti.cz

2 zadarmomat zadarmomat | 30. června 2016 v 8:48 | Reagovat

Ke stažení dokument Strategie romské integrace do roku 2020: http://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/pri-uradu-vlady/jiri-dienstbier/aktualne/vlada-schvalila-strategii-romske-integrace-do-roku-2020-126945/
- bezplatné školní výlety, prázdninové pobyty, zájmové kroužky, asistenti ve škole atd.

3 zadarmomat zadarmomat | 10. července 2016 v 18:06 | Reagovat

A pro Romy také bezplatné obědy a dokonce i snídaně před vyučováním, školní plavání, lyžařské výcviky, právní poradenství a soudy zdarma ohledně rasové diskriminace, pozor pro majitele bytů, pokud by nechtěli pronajmout byt, aby neplatili u soudu statisíce za nemajetkovou újmu!!!

4 zadarmomat zadarmomat | 10. července 2016 v 18:07 | Reagovat

Dále pro Romy miliony dotací na podporu při získávání vyššího vzdělání než výučního listu.

5 zadarmomat zadarmomat | 11. července 2016 v 15:41 | Reagovat

Také pro Romy bezplatné školky.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.