MÁTE ZE STRÁNEK NĚJAKÝ UŽITEK?
SDĚLTE TUTO ADRESU I SVÝM ZNÁMÝM!

ZVÝŠENÍ DŮCHODU, VRATKA DANĚ Z PŘÍJMŮ - peníze od státu

24. prosince 2012 v 14:43 |  Peníze

PRŮMĚRNÉ VÝŠE RŮZNÝCH DRUHŮ DŮCHODŮ DLE KRAJŮ:


----------

PRACUJÍCÍ DŮCHODCI:


Žádat o zvýšení důchodu za dobu výdělečné činnosti při souběžném pobírání starobního důchodu je možné buď po dvou letech nepřetržité výdělečné činnosti, ze které se odvádí pojistné na důchodovém pojištění, nebo po jejím skončení. Pro zvýšení starobního důchodu je rozhodné získání 360 kalendářních dní výdělečné činnosti zakládající účast na důchodovém pojištění. Do doby výdělečné činnosti se pro účely zvýšení starobního důchodu nezapočítávají doby neplaceného volna, neomluvené absence ani tzv. omluvné doby jako doba dočasné pracovní neschopnosti a ošetřování člena domácnosti.
Zvýšení procentní výměry starobního důchodu činí 0,4 % výpočtového základu za každých 360 kalendářních dní výdělečné činnosti. Na zvýšení důchodu nemá vliv doba výdělečné činnosti získaná do 31. 12. 2009, protože právní úprava, která zakládá možnost zvýšení procentní výměry starobního důchodu, je účinná od 1. 1. 2010, kdy začal platit zákon č. 306/2008 Sb., který změnil dosavadní zákon o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb.
Zvýšení důchodu nezávisí na výši výdělku dosahovaném při pobírání důchodu, jak se mnozí domnívají. Částka, o kterou se důchod navýší, je individuální. Vypočítává se z výpočtového základu, ze kterého byl důchodci vyměřen jeho původní starobní důchod. Možnost zvýšit si takto důchod mají i lidé, kteří pobírají předčasný starobní důchod, dosáhli řádného důchodového věku a splnili výše uvedené podmínky.
Ke zvýšení starobního důchodu za další výdělečnou činnost nedochází automaticky, ale na základě písemné žádosti. Žádost je možné podat (sepsat) na okresní správě sociálního zabezpečení, popřípadě zaslat přímo na ústředí ČSSZ.

-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ - VRATKA PŘEPLATKU:

Pokud jste v daném roce měli nějaké zaměstnání, vždy požádejte posledního zaměstnavatele o roční zúčtování záloh na daň z příjmů (dělá to zdarma) - v dubnu vám přijde na účet přeplatek, klidně může být i kolem 10 000 Kč (protože se odečítá celá roční částka slevy na dani na poplatníka = 24 840 Kč, i pokud jste pracovali jen část roku), pokud jste pracovali celý rok, vrací se vám nějaká menší částka také (několik set) - kvůli tomu, že měsíční zálohy jsou počítány se zaokrouhlováním základu daně na stovky nahoru - čili vám strhávali z výplaty každý měsíc o něco větší daně:

Zároveň u všech zaměstnavatelů v daném kalendářním roce musíte mít hned při nástupu do zaměstnání vyplněný a podepsaný růžový formulář Prohlášení (ale jeho část III. - žádost o roční zúčtování - jen u toho posledního) a musíte od všech mít formulář Potvrzení o zdanitelných příjmech.
(při nepodepsání růžového Prohlášení vám zaměstnavatel nepočítá daň zálohově, ale přímo srážkovou daň, která je rovnou odvedená a už nejde nijak zúčtovat! - sami sebe tak šidíte)

Další slevy na dani:

Kromě výše uvedených SLEV NA DANI si nezapomeňte odečíst NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ (= ODEČITATELNÉ POLOŽKY):
- třeba i náklady na zkoušky!
...úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání, pokud nebyly hrazeny zaměstnavatelem ani nebyly uplatněny jako výdaj vynaložený na dosažení, zajištění a udržení příjmů (podle par. 24 zákona o daních z příjmů), nejvýše však 10 000 Kč. Poplatník se zdravotním postižením si může odečíst až 13 000 Kč a poplatník s těžším zdravotním postižením až 15 000 Kč

TIP:
... pokud jste byli DÁRCI KRVE, nezapomeňte uplatnit odčitatelné položky v kolonce DARY - viz:
Novinka:
Pracující důchodci (pobírající důchod), kteří pracují k 1. 1. 2013, nově nemají nárok na odečtení slevy na dani na poplatníka (platí pro roky 2013-2015)! Pokud kvůli tomu výplatu důchodů na tento jeden den přeruší, aby si to odečíst mohli, bere to FÚ jako účelové - podvod - a budou to muset vracet plus platit penále - celkem by museli zaplatit přes 30 tisíc!!! Jak se tomu vyhnout, pokud jste důchod již přerušili - viz:

POZOR!
Pokud nepožádáte, nikdo vám to automaticky neudělá a o vaše peníze tak zbytečně přijdete!!!
- tj. podepsat v Prohlášení (růžový daňový formulář) žádost o roční zúčtování a doložit poslednímu zaměstnavateli příjmy od případných dalších zaměstnavatelů či v případě nezaměstnanosti potvrzení od úřadu práce o evidenci v daném kalendářním roce do 15. 2.!!!
O přeplatek prý můžete požádat i zpětně (do šesti let) - info z této stránky: http://aktualne.centrum.cz/finance/prilohy/clanek.phtml?id=663991.
TIP:
Abyste nemuseli chodit podepisovat výše uvedenou žádost v Prohlášení osobně na personální nebo k účetní, stačí si od nich nechat poslat mailem v příloze ty dvě stránky formuláře (oddíl III. a stránka s podpisem ohledně pravdivosti údajů v oddíle III.) k vytištění a vyplnění a pak je poslat na personální nebo účetní poštou rovnou s případnými dalšími doklady, pokud jste v daném roce byli i jinde než u daného zaměstnavatele.
Ty dvě stránky formuláře viz Galerie v menu (podrubrika Peníze).
Vzor jak Prohlášení vyplnit:
- jen pozor na drobné odchylky z důvodu změny formuláře - toto je starší typ
Možná je ale lepší podat si daňové přiznání na finanční úřad do konce března sám, buď poštou - doporučeně a schovejte si podací lístek nebo osobně - nechte si orazítkovat na podatelně datem odevzdání i kopii přiznání a všech příloh (nebo podruhé vyplněného toho samého přiznání a nechat orazítkovat jako kopii, pokud nemáte kde okopírovat) - jistíte se tak, kdyby se to někde třeba ztratilo, že jste to včas odevzdali a na přeplatek máte nárok!.
Pokud vám vyjde přeplatek vyšší než stovka, počkejte s podáním přiznání až po 6. únoru! - úřad totiž čeká 60 dní, jestli přeplatek vznikne a ten podle daňového řádu vzniká až k poslednímu dni pro podání přiznání, což je začátek dubna, vyplatit ho pak musí do 30 dní, leda byste při dřívějším podání na konec tiskopisu připsali větu, že žádáte o vyplacení přeplatku až po 3. dubnu - viz: http://finance.idnes.cz/dane-za-rok-2011-kdyz-vyjde-preplatek-pockejte-s-podanim-az-na-unor-pww-/p_dane.aspx?c=A120113_120115_p_dane_zuk
Jsou totiž známy případy, kdy to zaměstnavatel udělal špatně (třeba neodečetl všechno, na co jste měli nárok) a výsledkem je méně vrácených peněz pro vás - např. zkuste interaktivní formuláře přiznání:
Neljepší z nich je tento:

Ve standardním případě tedy vzniká přeplatek 2. dubna a třicetidenní lhůta pro jeho vrácení začíná běžet 3. dubna. Za den vrácení přeplatku se navíc považuje den, kdy došlo k odepsání částky z účtu finančního úřadu - nikoliv den, kdy se objeví na vašem účtu. V praxi tak můžete na peníze čekat třeba až do 5. května (např. v Jihlavě máte jistotu, že vám to nepřijde dříve než 2. 5., i když jste to odevzdali první týden v březnu :-)).

---------------------------------

SNÍŽENÍ DANÍ U PODNIKATELŮ:

Máte v rodině podnikatele? Využijte možnost jak snížit daně!

----------------------------------

DOHODY:


1) O PROVEDENÍ PRÁCE:

- max. 300 h ročně u každého zaměstnavatele
- vždy při nástupu podepsat růžový formulář Prohlášení k dani, abyste mohli uplatnit slevy a žádat v březnu o roční zúčtování - vratku daní!!!
- zdravotní a sociální za vás zaměstnavatel platí až při výdělku nad 10 tis. Kč měsíčně, do této částky včetně si musíte zdravotní platit sami jako osoba bez zdanitelných příjmů (1080,- měsíčně), pokud nejste v kategorii lidí, za které to platí stát

2) O PRACOVNÍ ČINNOSTI:

- max. polovina týdenní pracovní doby (poloviční úvazek)
- zdravotní a sociální pojištění za vás zaměstnavatel platí, pokud je sjednaná odměna min. 2500 Kč měsíčně
- může být i na dobu neurčitou

-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
TIP:
Vyberte si PENÍZE ZDARMA - 300 Kč i víc zdarma ihned a další za doporučení:
150 KČ OD EQUA BANK - za založení běžného účtu na kód - výdělek neomezen A VÝBĚRY KARTOU ZDARMA ZE VŠECH BANKOMATŮ VŠECH BANK V ČR!!!
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.