MÁTE ZE STRÁNEK NĚJAKÝ UŽITEK?
SDĚLTE TUTO ADRESU I SVÝM ZNÁMÝM!

ÚROKY Z PRODLENÍ - přeplatek za služby bytu po 31. 7.

27. prosince 2012 v 18:06 |  Peníze

OBECNĚ:

Hlídejte si, zda vám ostatní platí včas co mají, jinak máte nárok na úroky z prodlení ve výši podle Občanského zákoníku:


Výpočet na online advokátní kalkulačce:
salvia2.gurkol.net - odkaz Počítadlo - Úroky a poplatky z prodlení

------------------------------------------

ROČNÍ VYÚČTOVÁNÍ ZÁLOH NA SLUŽBY V BYTĚ - VRÁCENÍ PŘEPLATKŮ:

Např. je vyhláškou přesně stanoveno, že přeplatek z ročního vyúčtování záloh na služby v bytě musíte dostat vyúčtován každý rok do konce dubna a vrácen na váš účet do konce července (pokud byla podána a uznána reklamace vyúčtování, tak do konce srpna)!!!
Viz Vyhláška č. 372/2001 Sb. - paragraf 7 - odstavec (1) - vyúčtování, odstavec (5) - vrácení přeplatku (zúčtovací období končí 31. 12.):

1) Jinak žádejte písemně např. e-mailem po Společenství vlastníků úroky z prodlení! (A nedejte se zmást tím, že členové výboru SVJ často o své zákonné povinnosti nemají ani tušení :-))

2) Pokud žádost ani opakovaně nepomůže, napište e-mailem s potvrzením o doručení či doporučeným dopisem s dodejkou (nebo při předání osobně si nechat podepsat převzetí na kopii pro sebe) Předžalobní výzvu - doba k plnění musí být min. 7 dnů, dle vzoru níže (vždy v jejím textu vyjmenovat všechny přílohy). Tento případ je natolik právně jasný, že lehce najdete právníka, který v případě neúspěchu i této výzvy (která ale zabere ve většině případů) váš případ převezme na vyřešení u soudu a peníze si za to vezme až od Společenství vlastníků, stačí mu podepsat plnou moc - raději přesně detailně vymezenou než všeobecnou. V případě papírového předání si ponecháme originály příloh a zašleme či předáme jejich kopie, případně ověřené.

3) V případě neplnění v termínu stanoveném v Předžalobní výzvě by se pak podával k soudu Návrh na vydání platebního rozkazu.
POZOR! Pokud jste předtím nezaslali Předžalobní výzvu (není důležité doručení, ale prokazatelné zaslání), tak vám soud nemusí přiznat náhradu nákladů soudního řízení!!!

------

VZOR PŘEDŽALOBNÍ VÝZVY:

Souhlas daného právníka s tímto je dobré poslat v mailu spolu s předžalobní výzvou, jako součást předchozí komunikace, rozhodně to udělá lepší dojem :-)

Např.:

# ------------ Původní zpráva ------------
# Od: Martin Kašpar
# Komu: , "váš mail"
# Kopie:
# Předmět: Re: Dotaz - úroky z prodlení
# Datum: "datum"
# ----------------------------------------

Zdravím Vás,
#
# můžeme se domluvit, že jim pošleme předžalobní výzvu, aby to zaplatili
# dobrovolně do stanovené doby a jinak je zažalujme. Od Vás bych platbu
# nechtěl, vymáhal bych to po společenství.
#
# Pokud byste měla zájem, zašlete mi prosím naskenované všechny podklady,
# abych připravil plnou moc atd.
#
# Předem děkuji za vyjádření a jsem s pozdravem,
#
# Mgr. Martin Kašpar
# advokát sídlem
# Nad Šutkou 1811
# 181 00 Praha 8
# www.martin-kaspar.cz
# e-mail: advokat@martin-kaspar.cz
# gsm: +420 774 101 130
# ČAK e.č.: 13145
# IČ: 67489443

-------------------------------------------

ADRESÁTI MAILU: všichni členové výboru Společenství vlastníků jednotek, na které máte mail

PŘEDMĚT MAILU: Předžalobní výzva

POTVRDIT PŘEČTENÍ: zaškrtnout tuto možnost, např. u Seznamu je to box vlevo dole

TEXT MAILU:

Dobrý den,

dle rady mého právníka posílám v příloze Předžalobní výzvu, při Vašem nekonání do "vámi zvolené přiměřené datum, např. jeden měsíc od data odeslání mailu" bude dalším krokem soud, tentokrát již bez dalších snah o dohodu - návrh na vydání platebního rozkazu, což Vám po ukončení soudního řízení v můj prospěch přinese další náklady na zaplacení mých soudních výdajů. Přikládám znovu i výpočet úroků z prodlení na online advokátní kalkulačce: salvia2.gurkol.net - odkaz Počítadlo - Úroky a poplatky z prodlení.
Tento dopis považujte současně za výzvu ve smyslu § 142a odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

S pozdravem

"VAŠE JMÉNO"
(pokud posíláte klasickou poštou nebo předáváte osobně, tak ještě vlastnoruční podpis)
----------------------------------------

PŘÍLOHA č. 1 (napsaná ve Wordu):

V "MĚSTO kde se nacházíte" dne "DATUM odeslání mailu"

Předžalobní výzva

Do dnešního dne dluží
Název subjektu:
Společenství pro dům č.p. "ADRESA"
IČO:
"ČÍSLO"
Sídlo:
"ADRESA SVJ"
vlastníkovi (nebo bývalému vlastníkovi) bytu č. "číslo", "adresa bytu" "jméno věřitele-vaše", nyní bytem "vaše současná adresa" částku "číslo" Kč, jedná se o dlužný úrok z prodlení podle Nařízení vlády č. 142/1994 Sb. za přeplatek z vyúčtování za výše zmíněný byt č. "číslo" za rok(y) "letopočet/letopočty" zaplacený později než je nejzazší termín, který udává Společenství vlastníků Vyhláška č. 372/2001 Sb.
V případě, že nebude dlužná částka uhrazena do "viz datum v těle mailu" na účet věřitele č. "č. vašeho účtu/ kód banky" bude se nucen věřitel domáhat svého práva soudní cestou. Tímto se velmi citelně zvýší částka, kterou budete nuceni uhradit, tato bude navýšena o soudní poplatek, náklady řízení, náklady na právní zastoupení.
Spolu s podáním žaloby u příslušného soudu uplatní věřitel k domožení se svého práva i ostatní právní instituty, které mu umožňuje právní řád, jako např. zadržovací právo na movité věci, ztráta výhody splátek pro dlužníka.
Věříme, že celá záležitost bude vyřešena smírně bez nutnosti uplatnit zákonný nárok věřitele soudní cestou popř. za použití jiných právních institutů.

"VAŠE JMÉNO"

--------------------------------------------

PŘÍLOHA Č. 2:

Ofocená obrazovka výpočtu dlužné částky na online advokátní kalkulačce:
salvia2.gurkol.net - odkaz Počítadlo - Úroky a poplatky z prodlení

(obrazovka se ofotí tlačítkem na klávesnici "PrtSc" = print (tisk) screen (obrazovky), tím to máte zkopírované v paměti, najedete myší do Wordu na prázdnou novou stránku a dáte současně klávesy "Ctrl" a "V" - vloží to, uložíte pomocí "Ctrl" a "S")

-------------------------------------------------
-------------------------------------------------

TIP:

Vyberte si PENÍZE ZDARMA - 300 Kč i víc zdarma ihned a další za doporučení:

150 KČ OD EQUA BANK - za založení běžného účtu na kód - výdělek neomezen A VÝBĚRY KARTOU ZDARMA ZE VŠECH BANKOMATŮ VŠECH BANK V ČR!!!


 


Komentáře

1 Marci Marci | Web | 5. května 2014 v 16:03 | Reagovat

Díky za mustr. Něco takového se bude vždy hodit. Funguje to takto i s NOZ?

2 zadarmomat zadarmomat | 7. května 2014 v 13:17 | Reagovat

V souvislosti s Novým občanským zákoníkem jsem to nestudovala, ale předpokládám, že se na tom nic nemění.

3 zadarmomat zadarmomat | 4. prosince 2014 v 11:01 | Reagovat

Kdo provede srovnání s NOZ, přidejte komentář.

4 zadarmomat zadarmomat | 4. prosince 2014 v 11:06 | Reagovat

Dřívější Zákon o vlastnictví bytů č. 72/1994 Sb. byl zrušen a od 1. 1. 2014 nahrazen Novým občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb.:
http://obcanskyzakonik.justice.cz/fileadmin/NOZ_interaktiv.pdf
Výkladová stanoviska - Expertní skupina Komise pro aplikaci nové civilní legislativy, která je stálým poradním orgánem ministra spravedlnosti v oblasti nového soukromého práva:
http://obcanskyzakonik.justice.cz/vykladova-stanoviska/

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.