MÁTE ZE STRÁNEK NĚJAKÝ UŽITEK?
SDĚLTE TUTO ADRESU I SVÝM ZNÁMÝM!

ZDRAVOTNICTVÍ - prevence, zahraničí, regulační poplatky

9. prosince 2012 v 13:05 |  Služby

PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY:http://www.dent.cz/detail-text.php?id_strana=2&id_text=205 - kteří zubaři v ČR přijímají-registrují nové pacienty


TIP pro ženy i jejich sexuální partnery:

- jak rozumět výsledkům (= MOP) mikrobiologických stěrů na gynekologickém preventivním vyšetření (JEDNOU ROČNĚ, PŘI POTÍŽÍCH ČASTĚJI):

Způsob hodnocení jednotlivých typů MOP (měl by kvůli možnosti přenosu nákazy sledovat i sexuální partner):

MOP I E > L Lactobacillus + - +++
(fyziologický stav, neonatální období, puberta až klimakterium)
MOP I/II E > L Lactobacillus + - +++ G-T, G+K +
(přechodný MOP s převahou epitelií nad leukocyty, kultivačně G-T, G+K)
MOP I/III E < L Lactobacillus + - +++
(přechodný MOP s převahou leukocytů nad epiteliemi, výskyt laktobacilů, mohou být G-T, G+K)
MOP IIa E > L KB ano jiné ++-+++ vibria 0 Lactobacillus 0 - +, převaha epitelií, není Mobiluncus (jsou gardnerely, streptokoky, G-T,
korynebakteria, stafylokoky, anaeroby, laktobacily ojediněle)
(bakteriální vaginóza = INFEKCE-ZÁNĚT, často plus VÝTOK, ale nemusí být pozorován - otázka imunity, nákazu lze získat i od sexuálního partnera, který může být i přenašečem sám bez příznaků, PŘÍČINOU JE NEDOSTATEK LACTOBACILŮ, způsobený např. léčbou jiného onemocnění antibiotiky - LÉČIT LÉKY NA PŘEDPIS = vaginálně aplikovaný clindamycin, imidazolové preparáty či léčivá látka metronidazol např. v léku Klion-D, který je bez doplatku, PŘI OBTĚŽUJÍCÍM VÝTOKU, POTÉ nebo při neobtěžujícím výtoku rovnou DODÁVAT VOLNĚ PRODEJNÉ POŠEVNÍ ČÍPKY S LACTOBACILY - probiotiky či lépe prebiotiky, které obsahují glykogen a doplnit mycím gelem do sprchy s kyselinou mléčnou - k jejímu zvýšení pomůže i konzumovat kysané mléčné výrobky (jogurty, acidofilní mléka, kefíry, kysané podmáslí nebo vůbec nejlépe ABT mléka alespoň jedno denně), kyselé zelí, brusinkovou šťávu a kyselinu mléčnou produkuje i fyzické cvičení svalů - ABY SE NEZVRHLO V MOP III, LÉČIT LÉKY NA PŘEDPIS BEZPODMÍNEČNĚ NUTNO V TĚHOTENSTVÍ - HROZBA SAMOVOLNÉHO POTRATU I PŘEDČASNÉHO PORODU!!! LÉPE ALE LÉČIT VŽDY, PROTOŽE JINAK MŮŽE PŘEJÍT DO CHRONICKÉHO STADIA A NAPŘ. ZPŮSOBIT ZÁNĚT MOČOVÝCH CEST ČI BRÁNIT V OTĚHOTNĚNÍ)
MOP IIb E > L KB ano jiné ++-+++ vibria +-+++
(bakteriální vaginóza, přítomen Mobiluncus, ostatní jako IIa)
MOP II/III E < L KB ano jiné +++ vibria 0 Lactobacillus 0
(přechodný MOP s převahou leukocytů za přítomnosti klíčových buněk)
MOP 0/II E > L Lactobacillus 0 G-T, G+K +-++
(bakteriální vaginóza - neestrogenizovaný terén, gardnerely, alfa streptokoky, enterokoky, G-T,
stafylokoky, anaeroby včetně mobiluncus)
MOP IIIa E < L KB ne Lactobacillus 0 G-T, G+K +-+++
(bakteriální vaginitída = ZÁNĚT, často se svěděním a s výtokem - NUTNO LÉČIT LÉKY NA PŘEDPIS - léčivá látka metronidazol jako při MOP II, např. ve vaginálních tabletách Klion-D, které jsou bez doplatku, příčina při recidivách a chronických zánětech často bývá porucha slizničního imunitního systému, propojujícího zvláště sliznice močopohlavního traktu, dýchacích cest a zažívacího traktu - imunomodulační léčebné působení vykazují přípravky systémové enzymoterapie - užívat Phlogenzym, Wobenzym)
MOP IIIb E < L KB ne Lactobacillus 0 G+K +-+++ (betahemolytické strep.)
(bakteriální vaginitída - betahemolytické streptokoky v čisté kultuře)
MOP IIIc E < L KB ne Lactobacillus 0 spirální a fusioformní tyčky ++-+++
(bakteriální vaginitída - anaerobní tyčky kromě r. Leptotrichia)
MOP IIId E < L KB ne Lactobacillus 0 leptotrichie +-+++
(bakteriální vaginitída - anaerobní tyčky r. Leptotrichia)
MOP 0/III E < L KB ne Lactobacillus 0 G-T, G+K +-++
(bakteriální vaginitída - neestrogenizovaný terén)
MOP IV E < L G- diplokoky +-+++
(gonorrhoea = klasická pohlavní nemoc)
MOP V T. vaginalis +-+++
(vaginální trichomonóza nebo taky trichominiáza = pohlavní nemoc častá u promiskuitních žen, častá je bolest při pohlavním styku, výtok, svědění, zánět i močových cest, LÉČENI MUSÍ BÝT BEZPODMÍNEČNĚ I SEXUÁLNÍ PARTNEŘI!) - přemnožená bakterie bičíkovec neboli bičenka poševní (jednobuněčný prvok)
- při podezření prosím zasílejte dvě podložní sklíčka, druhé pro průkaz T.
vaginalis barvením dle Giemsy, případně odběr do CAT média)
MOP VI kvasinky +-+++ (blastospory, pseudomycelia)
(mykóza, kvasinky - časté je svědění, pálení, výtok neboli fluor, NUTNO LÉČIT LÉKY NA PŘEDPIS - antimykotika, přenos pohlavním stykem nebyl dosud prokázán, přesto lze preventivně současně léčit i sexuálního partnera, je možné, že muži mohou být přenašeči - sami bez příznaků)
- směs bakterií
MOP 0/VI Lactobacillus 0 kvasinky +-+++
(mykóza, neestrogenizovaný terén)

E- epitelie
L- leukocyty
KB - klíčové buňky
Jiné - mikroorganismy způsobující bakteriální vaginózu, leptotrichie, spirální a fusioformní tyčky
G-T - gramnegativní tyčky
G+K - grampozitivní koky
Jako jiné bakterie odečítáme bakterie způsobující bakteriální vaginózu, leptotrichie, spirální a
fusioformní tyčky apod. O jejich druhu bude vypovídat závěr hodnocení.

POZOR! Existuje i lékařský názor, že mikrobiologické stěry se nemají dělat vůbec, pokud žena nepociťuje žádné potíže (výtok, svědění, ...) a i kdyby se v takovém případě udělaly a vyšlo něco jiného než MOP I, tak se to nemá nijak léčit, protože některé ženy údajně mají řadu bakterií jako svou obvyklou flóru, dokonce prý až 40% žen má jako normální flóru i kvasinky! Takže zvážit, abyste si léčbou a tím narušením vnitřního prostředí naopak potíže nepřivodila!!!

=================================================

Přeshraniční zdravotní péče:


R. 2014 by měla být plně transponována směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2011/24/EU týkající se přeshraniční zdravotní péče. V praxi to bude znamenat, že pojištěnec může čerpat péči v jiném členském státě Evropské unie, a to nejen péči akutní, ale také péči plánovanou. Česká republika měla směrnici transponovat již k 25. 10. 2013, vzhledem k politické situaci se tak ale nestalo. Příslušná směrnice je schvalována v rámci novely zákona o veřejném zdravotním pojištění a v současné době prošla v Poslanecké sněmovně již 2. čtením. Odkdy začne v praxi platit, není zatím jisté.


Rakousko:

Je možné se obrátit na kontaktní osobu - překladatele v Zemské nemocnici
Gmünd - tel.: 0043 2852 9004 6000

- lidé z Českých Velenic, Suchdola, Horní Stropnice, Nových Hradů a okolí se mohou na základě doporučení svého praktického lékaře nechat v rakouské Zemské klinice Gmünd (Landesklinikum Gmünd) zdarma ambulantně ošetřit. Jedná-li se o akutní stavy, je samozřejmě možné se kdykoliv dostavit bez předešlého ohlášení, přičemž se do budoucna počítá také se stacionárními pobyty - stačí mít kartičku pojištěnce u české zdravotní pojišťovny, do češtiny překládají tlumočníci s nonstop službou - začalo to v rámci pilotního programu Healthacross in Practice podporovaného Evropskou unií od února 2013, po skončení pilotního programu to začnou platit české pojišťovny, zatím smlouvu podepsala VZP - jen pro občany z Českých Velenic a okolí, kteří to tam mají blíže než do českých nemocnic v Českých Budějovicích či Jindřichově Hradci, v akutních případech je péče přístupná pro kohokoli, kdo se v dané oblasti pohybuje
Denní sazbu za pobyt však hradí každý pacient sám (€ 11,48/den).

-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------

Regulační poplatky:


Do konce roku 2014 jsme byli povinni platit třicetikorunové regulační poplatky zavedené od roku 2008. Platili se při návštěvě praktického lékaře a ve všech ambulancích. Od 1. 1. 2015 však byly zrušeny.
Dále jsme platili 100,- a poté 60,- za každou noc v nemocnici, tyto poplatky ale byly zrušeny již r. 2014.

Jediný regulační poplatek, který zůstal v platnosti, je devadesátikorunový poplatek za služby na pohotovosti a dále za využití zubní pohotovosti. Pokud v rámci ošetření na pohotovosti lékař zjistí, že stav pacienta vyžaduje hospitalizaci, pacient ani zde regulační poplatek neplatí.

Výčet podmínek a situací, ve kterých pacient tento jediný regulační poplatek platit nemusí


  • pojištěnec, který se prokáže potvrzením o pobírání pomoci v hmotné nouzi, které není starší než 30 dnů
  • děti umístěné v dětských domovech do tří let věku, v zařízeních ústavní a ochranné výchovy, v ústavech pro zdravotně postižené, děti zařazené do ústavní výchovy rozhodnutím soudu, děti svěřené do pěstounské nebo pečovatelské péče apod.
  • osoby využívající sociálních pobytových služeb, žijící v domovech pro seniory či zdravotně postižené, se zvláštním režimem a ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, a to za předpokladu, že po uhrazení pobytu a stravy je stanovený zůstatek ve výši alespoň 15 % příjmu menší než 800 Kč, nebo nemají-li žádný příjem, což dokazují potvrzením ze sociálních služeb (ne starším než 30 dnů)
--------------------------------------------

Kraj Středočeský a Plzeňský VRACÍ regulační poplatky ve zdravotnictví:

- za každý zaplacený poplatek si vyžádejte účtenku
- podejte písemnou žádost o dar, účtenky připojte


Střední Čechy:

Plzeňsko:

===================================================================

TIP:

MEZINÁRODNÍ, EVROPSKÉ APOD. DNY - VYŠETŘENÍ BEZ POPLATKŮ a bez objednání:


http://www.melanoma.cz/ - znamínka (plus vzorek opalovacího krému zdarma) - v květnu

-------------------------------------------------
-------------------------------------------------

TIP:

Vyberte si PENÍZE ZDARMA - 300 Kč i víc zdarma ihned a další za doporučení:

150 KČ OD EQUA BANK - za založení běžného účtu na kód - výdělek neomezen A VÝBĚRY KARTOU ZDARMA ZE VŠECH BANKOMATŮ VŠECH BANK V ČR!!!
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.