MÁTE ZE STRÁNEK NĚJAKÝ UŽITEK?
SDĚLTE TUTO ADRESU I SVÝM ZNÁMÝM!

PRACOVNÍ PORADNA - i rekvalifikace, pěstounství

9. ledna 2013 v 0:01 |  Rady

NA ÚVOD PERLA DESETILETÍ:

STÁTNÍ ÚŘADY okrádají nezaměstnané:

Požadují předem spolu s přihláškou na dané pracovní místo výpis z rejstříku trestů (= 100 Kč) a ověřenou kopii o nejvyšším vzdělání (také za poplatek, cca 50 Kč). Vtip je v tom, že pokud se hlásíte na více míst najednou, musíte to platit zbytečně několikrát, navíc trestní rejstřík platí jen 3 měsíce, takže pokud neuspějete, do budoucna vám tato investice moc nevydrží, přitom ve skutečnosti to potřebují jen od toho jednoho, kterého přijmou!!! Toto nedělá nikdo jiný než stát, všude jinde žádají tyto placené doklady až při nástupu od vybraného pracovníka.
Spočítejte si sami, kolik umělého příjmu to dělá pro Czech pointy, které výpisy vystavují:
na jedno místo státního úředníka se hlásí v průměru 450 lidí, krát 150 Kč = 67 500 Kč na jedno volné pracovní místo!
Namísto potřebných 150 Kč.
Jak to slušně pojmenovat...
Třeba člověk na dávkách životního minima na to ani nemá, čili jde i o diskriminaci v přístupu k možnostem se do takového zaměstnání hlásit.

P. S. Sociální dávku v mimořádně tíživé situaci může nezaměstnaný žádat až na ty výdaje, které jsou spojené S NÁSTUPEM do zaměstnání - viz třetí bod a):

-------------------------------

ZAMĚSTNÁVÁNÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH - viz:


---------------------------------

PORADNA - ZAMĚSTNANOST/NEZAMĚSTNANOST - PRO PRAHU A OKOLÍ:

Centrum sociálně zdravotních služeb:
Praha 6 Řepy - Bendova 5/1121
7,00 - 15,30 po předchozím telefonickém objednání
Tel. 235 314 141 nebo 235 313 182
cszs@iol.cz

----------------------------

PRACOVNÍ PRÁVO - http://frankbold.org/node/5595:

pomoc@strada.cz, dotazy@poradna-prava.cz, http://www.aperio.cz/poradna - ve vztahu k založení rodiny

----------------------------

VELETRH PRÁCE PRAHA LETŇANY - PROFESIA DAYS:

- vyplněný vstupní dotazník je slosovatelný o ceny!
- přednášky, poradenství, testování jazykových a počítačových znalostí
- lze si nechat opravit životopis nebo motivační dopis v angličtině, němčině nebo francoužštině, životopisy lze rovnou zanechat vybraným zaměstnavatelům

------------------------------------------

PRACOVNÍ PODMÍNKY ŽEN A MLADISTVÝCH:

Např.:
- paragraf 153, odst. 1:
Požádá-li těhotná žena pracující v noci o zařazení na denní práci, je zaměstnavatel povinen její žádosti vyhovět.
- paragraf 153, odst. 3:
Dosahuje-li žena při práci, na níž byla převedena, bez svého zavinění nižšího výdělku, než na dosavadní práci, poskytuje se jí na vyrovnání tohoto rozdílu vyrovnávací příspěvek podle předpisů o nemocenském pojištění.
- paragraf 154, odst. 1:
Těhotné ženy a ženy pečující o děti do věku osmi let smějí být vysílány na pracovní cestu mimo obvod obce svého pracoviště nebo bydliště jen se svým souhlasem; přeložit ji může zaměstnavatel jen na jejich žádost.
- paragraf 156, odst. 2:
Požádá-li žena pečující o dítě mladší než 15 let nebo těhotná žena o kratší pracovní dobu nebo o jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby, je zaměstnavatel povinen vyhovět její žádosti, nebrání-li tomu vážné provozní důvody (§ 86).
- paragraf 156, odst. 3:
Zaměstnavatel nesmí zaměstnávat těhotné ženy a ženy, které pečují o dítě mladší než jeden rok, prací přesčas.

VYHLÁŠKA MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ - stanovuje práce a pracoviště, které jsou zakázány mladistvým a ženám, které kojí, těhotným ženám a matkám do konce devátého měsíce po porodu:
http://www.mpsv.cz/ppropo.php?ID=v288_2003 - Vyhláška č. 288/2003 Sb.:
- např. paragraf 2 d):
7. v pracovních polohách bez možnosti jejich střídání, trvale vykonávané vsedě nebo vstoje,
8. vykonávané ve vnuceném pracovním tempu,3)
9. spojené s psychickou zátěží, zařazené do třetí kategorie podle zvláštního právního předpisu,2)
- také tyto ženy nesmějí být zaměstnávány pracemi, které je ohrožují ze zdravotních příčin tkvících v jejich osobě (dle lékařského posudku)

---------------------------------
---------------------------------

REKVALIFIKACE:

http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/vys/kop/jihlava/rekvalifikace/rk-nastenka.pdf - Jihlava ÚP, nárok je na jednu rekvalifikaci každé 3 roky


http://www.esfcr.cz/file/8056/ - rekvalifikace pro nezaměstnané z ESF ČR ke stažení (v Excelu)

http://www.esfcr.cz/projekty/seznam-prijemcu - ESF projekty i pro zaměstnance a znevýhodněné skupiny obyvatelhttp://finance.idnes.cz/rekvalifikaci-si-muzete-vybrat-sami-dostanete-na-ni-az-50-tisic-korun-11s-/podnikani.aspx?c=A120228_1740152_podnikani_zuk - rekvalifikaci si můžete najít i sami, Úřad práce ji proplatí, pokud ji absolvujete úspěšně, ale nebudete mít nárok na podporu při rekvalifikaci

http://www.eu-dat.cz/ - seznam rekvalifikačních kurzů


TIP:

Rekvalifikaci může Úřad práce zaplatit komukoli, pokud se zaregistruje jako tzv. zájemce o práci:
- v rámci rekvalifikačního kurzu Pracovník v sociálních službách zase získáte zdarma očkování proti žloutence typu B v hodnotě 4500,-!
- v jiných kurzech zase můžete zdarma získat řidičská oprávnění pro různé skupiny nebo třeba svářečský průkaz apod.
- praktická je i rekvalifikace např. na kadeřnici/kadeřníka, kdy poté za tyto služby do budoucna ušetříte, když budete umět ostříhat sebe i svou rodinu sami :-)

---------------------------------------------------
---------------------------------------------------

PĚSTOUNSKÁ PÉČE - Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR:

POZOR! Při jednání s úředníky nesmíte uvádět finanční odměnu jako důvod vašeho zájmu, jinak vám pěstounství neschválí, mají to přímo v instrukcích!

http://www.pravonadetstvi.cz/ - pěstouni pobírají mzdu (tzv. Odměna pěstouna) podle počtu dětí a jejich případného postižení (minimálně 8 000,- měsíčně, až 24 000,- měsíčně) - pokud se rozhodnou pro pěstounství ne trvalé, ale na přechodnou dobu, tak odměnu pěstouna pobírají již od zařazení do evidence, a to 20 000,- hrubého měsíčně - na přechodnou dobu znamená, že se u nich děti budou střídat - každé maximálně na 1 rok, jde zejména o novorozence mezi dobou po porodu a před vyřízením adopce (do evidence jsou zařazeni po ukončení procesu odborného posuzování, který trvá cca půl roku až rok), dále pobírají podle níže uvedeného zákona řadu dávek na děti, takže na ně nemají žádné vlastní náklady (dříve to patřilo pod sociální dávky) a počítá se jim to jako doba sociálního pojištění na důchod, dále mají nárok na bezplatné i celodenní "pohlídání" dítěte pokud potřebují něco osobního vyřídit, mají neschopenku, ošetřování osoby blízké, porod, pohřeb apod. (obecní úřad na to na ně dostává 48 tis. Kč ročně - Státní příspěvek na výkon pěstounské péče)
- pěstounem může být i jeden samostatný člověk, nemusí to být manželé!
- Odměna pěstouna se pro účely zákonů upravující daně z příjmů, pojistné na sociální zabezpečení, pojistné na úrazové pojištění a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění považuje za příjem ze závislé činnosti (tedy jako výplata v zaměstnání).
Odměna pěstouna se poskytuje i po dobu dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény osoby pečující nebo osoby v evidenci, nejdéle však do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž dočasná pracovní neschopnost vznikla nebo v němž byla nařízena karanténa.

pestouni@pravonadetstvi.cz
tel. 777 467 557

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb.:
a) Odměna pěstouna - minimálně 8 000,- měsíčně (až 24 000,- měsíčně) - i bez dítěte - jen za čekání v evidenci
b) Příspěvek při převzetí dítěte - minimálně 8 000,- jednorázově (až 10 000,-)
c) Příspěvek na úhradu potřeb dítěte - minimálně 4 500,- měsíčně (až 9 000,- měsíčně)
d) Příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla - při péči nejméně o 3 děti, až 100 tis., během 10-ti let max. 200 tis. Kč
e) Příspěvek při ukončení pěstounské péče - dostane dítě při dosažení zletilosti a tím zániku nároku na příspěvek ad c) - pouze jedenkrát - 25 000,-
Dále:
f) Dávka hmotné nouze - mimořádná okamžitá pomoc 1000,- jednorázově pro dítě při opuštění pěstounské péče z důvodu zletilosti - https://portal.mpsv.cz/soc/hn/obcane/pomoc


... minimální pravidelný měsíční příjem na uživení sebe je tedy 8 000,- měsíčně a sebe a dítěte 12 500,- měsíčně

----------------------------------------------------
----------------------------------------------------

ÚŘADY PRÁCE:TIP:

http://portal.mpsv.cz/upcr/kp - vyberte kraj a pak v menu vlevo Aktivní politika zaměstnanosti:
ptejte se na Úřadu práce na:

a) Příspěvek na zřízení nebo vyhrazení společensky účelného pracovního místa zaměstnavatelem (tj. pro nezaměstnané v evidenci Úřadu práce déle než 12 měsíců v kuse bez jakékoli podepsané dohody - brigády v této době) - ZAMĚSTNAT VÁS MŮŽE I ŽIVNOSTNÍK, POKUD ZNÁTE NĚKOHO, KDO MÁ ŽIVNOSTENSKÝ LIST, DOMLUVTE SE: dotovaná pracovní místa, kde část Vaší mzdy včetně sociálního a zdravotního pojištění odvedeného zaměstanavatelem za zaměstnance (až 12 tisíc Kč měsíčně) může zaměstnavateli zaplatit Úřad práce - někteří zaměstnavatelé přímo shánějí zaměstnance, kteří splní podmínky takových projektů, aby ušetřili na mzdách a sami dávají svoje kontakty Úřadům práce, aby jim dohodily vhodné lidi, zároveň pokud splňujete podmínky na tento příspěvek, sdělujte to zaměstnavatelům rovnou v žádostech o zaměstnání jako svoji výhodu
... viz Společensky účelná pracovní místa - http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/dotace/apz - až 12 měsíců plné úhrady vyplacených mzdových nákladů, včetně pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění - zaměstnavatel žádá předepsanou formou krajsou pobočku Vašeho úřadu práce, nejprve s ním musí uzavřít o tom dohodu, teprve poté můžete uzavřít pracovní smlouvu!
(různé obce nabízejí podmínky v tomto rámci různě - např. v Jihlavě dávají 12 000 Kč po dobu 6 měsíců pro plný pracovní úvazek)
... až zaměstnavatel doloží vyúčtování mzdy včetně podkladů, tak mají na Úřadu práce 30 dnů na kontrolu a poté mají ještě dalších 30 dnů je splatnost od předání na účtárnu Úřadu práce, takže vyplacenou mzdu musí zaměstnavatel dostat zpět do 2 měsíců poté, co ji vyplatil a vše následně patřičně doložil

b) dále může na Vás zaměstnavatel na základě dohody s Úřadem práce získat Příspěvek na zapracování, a to celkem až 12 750,- (tj. 4250,- po 3 měsíce), je to určeno pro uchazeče, kterému Úřad práce věnuje zvýšenou péči podle paragrafu 33 Zákona o zaměstnanosti)

c) Příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program

d) Příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa a na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa: pro zaměstnanou osobu se zdravotním postižením (OZP)
...Zaměstnavatel musí mít tato pracovní místa vymezena jako chráněná pracovní místa. Příspěvek se poskytuje čtvrtletně zpětně na základě žádosti zaměstnavatele - viz zákon o zaměstnanosti § 78.

e) Příspěvek pro zaměstnavatele vytvářející veřejně prospěšné práce

----------

Pokud se z nezaměstnaného rozhodnete stát podnikatelem:

a) můžete sami získat příspěvek na rozjezd podnikání (dávají v průměru 60-80 tisíc Kč - asi podle velikosti obce, např. Lysice 60 tisíc, Jihlava nic) = Příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti (k použití pouze na pořízení vybavení potřebného pro zahájení podnikání) - jednorázově až šestinásobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku (v roce 2013 činila průměrná mzda 24 622,-, šestinásobek je tedy až 147 732,-).

b) Překlenovací příspěvek - pokud jste již získali ad a) - na úhradu provozních nákladů, nejdéle na dobu 5 měsíců, v měsíční výši rovnající se výši 0,25 násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku (= 24 622 x 0,25 = 6 155,50 měsíčně x 5 měsíců = až 30 7775,-)

----------

Konkrétně v kraji Vysočina:

1) projekt Cesta přes bariéry pro dlouhodobě nezaměstnané (déle než 12 měsíců):
V září a říjnu 2014 budou probíhat výběry do projektu, který bude trvat do 7. 8. 2015. Musí Vás doporučit Vaše zprostředkovatelka - čili se obracejte s touto žádostí na ni.
Žádost o dotovaná pracovní místa podávají a vyřizují zaměstnavatelé, na Vás je nastoupit do projektu a absolvovat nějakou aktivitu - poradenství. O podrobnostech jsou uchazeči informováni na vstupní informační schůzce, kde se rozhodují zda do projektu vstoupí.
- bude vytvořeno 40 nových pracovních míst s finanční podporou 20 000 Kč měsíčně, ale kromě profese řidič a práce v zemědělství, na tyto dva obory se to nevztahuje (částka je včetně pojištění placeného zaměstnavatelem za zaměstnance, čili to vychází pro zaměstnance hrubá mzda bez pár korun 15 tisíc a čistá cca 12300,- měsíčně a nějaké drobné) po dobu 8 měsíců a dále (pracovní smlouva musí být minimálně na 6 měsíců) - DOTACE JE POUZE PRO NOVĚ VZNIKLÁ PRACOVNÍ MÍSTA, ČILI U ZAMĚSTNAVATELE MUSÍ JÍT O NAVÝŠENÍ POČTU PRACOVNÍCH MÍST:
- proplácení výdajů na vstupní zdravotní prohlídku před nástupem do dotovaného zaměstnání
- proplácení příspěvků na veřejnou hromadnou dopravu včetně MHD v místě (jízdenky pouze papírové, ne elektronické)
- proplácení výdajů na občerstvení
(zajištění občerstvení denně v hodnotě 125 Kč - jednak na místě - jídlo včetně teplých i studených nápojů, pokud jste přítomni ten den na výuce všech 5 h - výuka je 8-13 h, plus stravenka na oběd do konkrétní nedaleké restaurace)

2) Pokud zaměstnavatel vytvoří nové pracovní místo po dobu minimálně jednoho roku, je pro něj na půl roku příspěvek na mzdy pro člověka nezaměstnaného déle než 12 měsíců, kterého zaměstná, a to 12.000 Kč měsíčně.
Kontaktní osoba k tomuto je paní Ing. Demigerová:
tel. 950123470


3) Existuje řada dalších projektů pro specifické skupiny nezaměstnaných - matky s dětmi, absolventy, starší lidi atd. - informace podá:

Tel. 950 123 430


Mgr. Lenka Jelínková
vedoucí oddělení zaměstnanosti
Krajská pobočka ÚP v Jihlavě, KoP Jihlava
Brtnická 21, 586 01 Jihlava


... až zaměstnavatel doloží vyúčtování mzdy včetně podkladů, tak mají na Úřadu práce 30 dnů na kontrolu a poté mají ještě dalších 30 dnů je splatnost od předání na účtárnu Úřadu práce, takže vyplacenou mzdu musí zaměstnavatel dostat zpět do 2 měsíců poté, co ji vyplatil a vše následně patřičně doložil

--------------------------------------------------

SOCIÁLNÍ FIRMY:

http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/cz/adresar-socialnich-podniku - adresář 188 firem v ČR, další stále přibývají

= firmy, kde zaměstnají zdravotně postižené nebo nezaměstnané déle než rok, na mzdy většinou přispívá EU, mezi nejznámější patří např.:
http://www.socialnifirmy.cz/index.php/o-nas/clenove - seznam vybraných sociálních firem - všechny v Praze nebo okolo Prahy, pouze Semitam je Vysočina (Havlíčkův Brod) - nabízí úklid a ruční výrobu
Další:
http://www.ergotep.cz/ - Ergotep - sídlo: Proseč u Skutče - práci ale nabízejí po celé republice, např. prodavači: Praha, Most, Ostrava, Litvínov, Hranice na Moravě, Zlín, mají i administrativní práce
http://www.kolibrik-cc.cz/ - call centrum Kolibřík Brno - telefonování s nabídkami na prodej
a jistě i další, zkuste se poptat na Úřadech práce nebo hledat na Googlu


http://most.5plus2.cz/13818/v-obrnicich-dostanou-nezamestnani-sanci-pracovat - Technické služby obce Obrnice (u Mostu) - připravují založení firmy a podání žádosti o dotaci z evropských peněz v dalším finančním období 2014 až 2020

Obdobně to funguje i v zahraničí - např. v Rakousku v obci Gratz - sociální podnik BAN a Charitas - recyklace

-----------------------------------------------
-----------------------------------------------

KVALIFIKACE, POVOLÁNÍ A PRŮMĚRNÉ MZDY:

http://www.istp.cz/ - integrovaný systém typových pozic
http://nsp.cz/ - povolání a u každého průměrná mzda

------------------------------------------------

PERSONÁLNÍ AGENTURY:


Nejznámější:
http://www.grafton.cz/ - déle nezaměstnaným se prý ale s nabídkou schválně neozvou

--------------------------------------------------

PRACOVNÍ PORTÁLY:

Nejznámější:
http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/vmjedno - Ministerstvo práce a soc. věcí - nabídky ÚP


http://workline.cz/nabidky.aspx - různé nabídky práce z domova
http://www.mewa.cz/kontakt/kontaktni-formular/ - práce z domova v konkrétní firmě - každou chvíli hledají novou telefonistku - mobil, internet i notebook dostanete služební (jen si na internetu hledáte, kam budete volat a navoláváte schůzky pro obchodníka, plat až 30 tis. Kč i víc dle výsledků, fixní mzdový základ jistý), nechte jim svůj životopis, až budou zase hledat další

http://brigady.vzdelani.cz/ - brigády pro studenty


FB - vyhledávat slovo brigády

--------------------------------------------------

Nejlepší je ale stejně sledovat volná místa přímo NA STRÁNKÁCH KONKRÉTNÍ FIRMY:

Bosch ČR hledá nové zaměstnance s VŠ technického směru - http://www.boschskyjob.cz/:
tel. zdarma:
800 203 205 - Jihlava
800 400 234 - České Budějovice

--------------------------------------------------
--------------------------------------------------

STÁŽE VE FIRMÁCH V ČR (na 1-6 měsíců):

- jde o získání praxe do životopisu pro absolventy nebo po delší době nezaměstnanosti bezplatnou prací s proškolením, je i možnost poté pokračovat jako zaměstnanec, když už si vás firma vyškolila a prověřila, proplacené můžete případně dostat třeba jízdné, příspěvek na ubytování a stravenky

http://www.mpsv.cz/cs/13540 - do října 2014 probíhal 1. dvouletý cyklus

http://www.stazevefirmach.cz/ - od srpna 2014 běží 2. cyklus, je třeba se na stránkách nejdřív zaregistrovat, projekt Stáže ve firmách - vzdělávání praxí je realizován Fondem dalšího vzdělávání, a to v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

http://www.stazepromlade.cz/ - pro žáky a studenty

TIP: třeba zase bude něco dalšího podobného, když toto jednou skončí - informujte se pak na MPSV nebo přímo ve firmách, jestli něco takového mohou nabídnout

--------------------------------------------------
--------------------------------------------------

PRÁCE VE SVĚTĚ:


--------------------------------------------------

ODBORNÉ STÁŽE V ZAHRANIČÍ:

http://www.jobstarter.de/ - Jobstarter Německo, financováno Evropským sociálním fondem
http://www.bmbf.de/en/2313.php - Jobstarter anglicky

--------------------------------------------------

STUDENT AGENCY:


Tel.:
800 100 300 - informace ČR
800 121 121 - informace Slovensko

---------------------------------------------------
---------------------------------------------------

TIP:

Používejte jednotné evropské doklady kvalifikace - viz:

---------------------------------------------------
---------------------------------------------------

ČESKÁ TELEVIZE:


-------------------------------------------------
-------------------------------------------------

TIP:

Vyberte si PENÍZE ZDARMA - 300 Kč i víc zdarma ihned a další za doporučení:

150 KČ OD EQUA BANK - za založení běžného účtu na kód - výdělek neomezen A VÝBĚRY KARTOU ZDARMA ZE VŠECH BANKOMATŮ VŠECH BANK V ČR!!!


 


Komentáře

1 Kokoška Kokoška | Web | 7. března 2013 v 13:46 | Reagovat

S tím trestním rejstříkem jsem nikdy nepochopil, proč platí pouze tři měsíce. Podle mě by měl mít neomezenou platnost s tím, že jednotlivé firmy si určují, jak starý ho chtějí... Takhle je celkem opruz do každé práce si vyřizovat nový :-?

2 zadarmomat zadarmomat | Web | 7. března 2013 v 17:10 | Reagovat

No pokud ho platíte jen při nástupu, tak to není tak hrozné, člověk nevystřídá stovky zaměstnání, ale pokud by to všichni vyžadovali už k žádosti o pracovní místo jako to sprostě dělají státní úřady, tak to mohou být stovky inzerátů, kam se člověk za život hlásí než něco sežene, to by se nedoplatil.

3 zadarmomat zadarmomat | Web | 11. března 2013 v 12:20 | Reagovat

No ten trestní rejstřík by asi stejně žádná firma nechtěla starší, protože by nevěděli, jestli tam mezitím nepřibyl nějaký zápis, tudíž by to bylo k ničemu.

4 Jája Jája | Web | 6. listopadu 2013 v 13:12 | Reagovat

Pracovních portálů a agentur je spousta. Ale jen zlomek je kvalitní. Drtivá většina jsou jen agregátory jiných inzerátu a vlastně nepřináší žádnou přidanou hodnotu. Proto doporučuji investici do registrací dobře zvážit.

5 zadarmomat zadarmomat | Web | 6. listopadu 2013 v 16:52 | Reagovat

K příspěvku výše - máte na mysli investici časovou, protože drtivá většina pracovních portálů a agentur má registraci zdarma :-)

6 zbytkožrout zbytkožrout | 27. ledna 2015 v 16:08 | Reagovat

... ovšem s tím občerstvením v projektu Cesta přes bariéry na Vysočině je skutečnost ohledně obědů taková, že organizátor kurzu RCV i restaurace se sami přiznali k tomu, že za plnohodnotnou cenu obědu vám dají dojíst zbytky, tak prý to přímo spolu mají domluvené ve smlouvě, čili každý den to nejhorší jídlo, které si objednalo nejméně lidí a tedy ho nejvíce zbylo, vybrat si nemůžete, i když jsou termíny kurzu známy dost dlouho dopředu, aby šlo jídlo objednat, ani si ho nemůžete vybrat už jen z toho titulu, že jste host restaurace jako každý jiný a platíte stejnými penězi - tímto postupem, který hraničí nejen s důstojným chováním a rovným zacházením, ale především se zneužíváním peněz z dotací, z kterých organizátor projektu a jeho zaměstnanci žijí, ironicky řečeno kurz snižování sebevědomí, ač ve své propagaci hlásá opak, pokud se ozvete, je vám vysvětleno, že vaše peníze to nejsou, tak máte být zticha a sníst co zbylo - síla, že? Po velkých dohadech si pouze vegetariáni mohou vybojovat smažený sýr, ale ostatní ho dostat nesmí :-)
... se svačinami to není o moc lepší, buď máte každý den ty samé levné polské oplatky (tomu tedy neříkám občerstvení) nebo po protestech dali žeton do místní kavárny, kde jediné zboží v hodnotě žetonu byl malý džus :-) Peníze se na žeton nevrací, takže pokud také nepovažujete za občerstvení samotný džus, musíte si buď doplatit nebo o nějaké peníze přijít
... čili položka občerstvení je řešena organizátorem opravdu nešťastným způsobem, poskytovatelé dotací by se možná divili, jak se tu za jejich peníze dohadují kšefty pro restaurace na odbyt jejich zbytků, ty jim asi musejí být vděčné, doufejme, že pouze v duchu, jinak by to už bylo skutečně za hranou
... nadřazené chování RCV není vůbec na místě, žijí jen z toho, že nezaměstnaní existují a z darovaných peněz - dotací, jsou tedy na stejné lodi jako příjemci sociálních dávek, jedni by neměli nějaký zisk z tohoto projektu bez druhých, obě strany pak žijí z darovaných peněz

7 zbytkožrout zbytkožrout | 6. února 2015 v 21:10 | Reagovat

Projekt Cesta přes bariéry má jako realizátora Úřad práce. Minimální výše podpory na jeden projekt 10 000 000,- Kč - je to v rámci Výzvy 70 - http://www.risy.cz/Files/GrantPdf/19_1122013.pdf - no ty vole teda, s prominutím, to se zase vlk nažral a koza zůstala celá, takových milionů na projekty, kde jediným benefitem jsou zbytky pro nezaměstnané a super kšeft pro restaurace a nevěřím, že bez odměny pro dodavatele (RCV), jinak by se tak do krve nehádali, když si deset lidí stěžovalo, proč musí mít bůček, když ho nejí - tomu se říká náš zákazník, náš pán - RCV má mít jako zákazníka-klienta právě nezaměstnané, ale to jim asi nedošlo. Peníze z dotací jsou taky uvolňované pro přilepšení nezaměstnaným, nikoli někomu jinému, ale to jim taky nedošlo nebo jsou to takoví ignoranti (lákají lidi na 20 tis. měsíčně s tím, že dvě vysokoškolačky tvrdí, že ačkoli projekt dělají už rok, tak vůbec netuší, kolik je z toho čistého, protože nejsou mzdové účetní - přitom to stačí zadat na netu do online aplikace pro výpočet čisté mzdy, kterých je celá řada - opravdu divný nezájem o to, co už rok nabízejí - čistá mzda je přeci to jediné, proč se tam lidé hlásí!). A kam že zmizelo těch 10 milionů Kč???!

8 zbytkožrout zbytkožrout | 6. února 2015 v 21:54 | Reagovat

Ještě lepší bomba hit je projekt Stáže ve firmách - 145 milionů Kč na to, že můžete jít někam makat zadarmo (dříve se tomu říkalo otrok, nyní to nahradil vznešenější výraz stážista :-)), to je přímo galaxie černých děr, to je prostě vrchol! http://www.stazevefirmach.cz/clanky/o-projektu.html

9 zadarmomat zadarmomat | 29. června 2016 v 9:32 | Reagovat

Hledání špičkových odborníků:
www.catro.net

10 zadarmomat zadarmomat | 29. června 2016 v 10:24 | Reagovat
11 zadarmomat zadarmomat | 29. června 2016 v 10:24 | Reagovat

Work and travel USA - kulturně-výměnný program pro studenty VŠ a vyšších odborných škol až čtyři měsíce legální práce, měsíc cestování, učení jazyka v přirozeném prostředí - viz např. Student agency.

12 zadarmomat zadarmomat | 30. června 2016 v 8:09 | Reagovat

Asistent sociální péče - z příspěvku na péči -http://www.paraple.cz/informace/sluzby/asistent-socialni-pece.html

13 inverse inverse | Web | 8. září 2016 v 15:35 | Reagovat

půjčky bez kontroly registrů :-(

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.